Trending - Holi

Sunday | Army | Attitude | Congratulations 🎉 | Good Morning 🌞 | Good Night 😴 | Love 💕 | Motivational 🔥 | Rain 🌧️ | Sad 😢 | Name On Cake 🎂


Home Broken Heart Quotes Broken Heart Quotes Images in Marathi

Broken Heart Quotes Images in Marathi - तुटलेल्या मनाचे विचार

Share :


आयुष्यात तु असुन जरी नशिब माझं हुकलं होतंआयुष्यात तु असुन जरी नशिब माझं हुकलं होतं,
तुझ्यावर खरं प्रेम केलं ईथेच जरा माझं चुकलं होतं.

सगळ्याच गोष्टी आपल्या हातात नसतातसगळ्याच गोष्टी आपल्या हातात नसतात,
त्यामुळे झालं गेल विसरून आनंदात जगायचं.

तुला काय फरक पडणार आहे मला सोडून जाऊनतुला काय फरक पडणार आहे,
मला सोडून जाऊन,
खरं प्रेम तर मी केल होत, तू नाही.

खुप काही बदलले आहे आयुष्यात एक तुझ्या जाण्यानंतरखुप काही बदलले आहे आयुष्यात,
एक तुझ्या जाण्यानंतर.

बदलणाऱ्या लोकांबद्दल मी काय सांगणारबदलणाऱ्या लोकांबद्दल मी काय सांगणार,
मी तर माझं प्रेम दुसऱ्याच होताना पाहिले आहे.

सोडून दिले मी नशिबावर विश्वास ठेवणेसोडून दिले मी नशिबावर विश्वास ठेवणे,
कारण जे हृदयात असतात ते नशीबात नसतात.

असतात काही माणसं अशी खोटी नाती जोडणारीअसतात काही माणसं अशी
खोटी नाती जोडणारी,
मनात हक्काच स्थान मिळवून
विश्वासघात करणारी.

आजपासून थोडं बदलायचं कारण कोणाच्या आयुष्यातआजपासून थोडं बदलायचं,
कारण कोणाच्या आयुष्यात
पर्याय म्हणुन नाही राहायचं.

शरीराला जखम झाली तर रक्त बाहेर येतेशरीराला जखम झाली तर रक्त बाहेर येते,
पण अश्रूंना बाहेर पडण्यासाठी
मनाला जखमी व्हावी लागते.

Traffic Signal पाहुन मला सुध्दा काही लोकांची आठवण येतेTraffic Signal पाहुन मला सुध्दा
काही लोकांची आठवण येते,
कारण ते सुध्दा असेच रंग बदलत होते.

आयुष्यभर तुला खुश बघायचं आहे म्हणणारेआयुष्यभर तुला खुश बघायचं आहे म्हणणारे
आज न संपेल एवढं दुःख देवून गेले.

ज्या व्यक्तीसोबत आपली आयुष्यभर राहण्याची इच्छा असतेज्या व्यक्तीसोबत आपली
आयुष्यभर राहण्याची इच्छा असते,
त्या व्यक्तीपासून,
दुर जाणे खुप कठीण असते.

Offline गेल्यानंतर एकवेळ Message येणं बंद होईलOffline गेल्यानंतर एकवेळ
Message येणं बंद होईल,
पण एखाद्याची आठवण येणं
कधीच बंद होत नाही.

चल ना आपण हदयाची अदलाबदली करुयाचल ना आपण हदयाची अदलाबदली करुया,
म्हणजे त्रास काय असतो हे तुला पण समजेल.

करेल माफ मी तुला पणकरेल माफ मी तुला पण,
तुटलेलं हृदय, त्याचं काय?

काही गोष्टी तोपर्यंत समजत नाहीतकाही गोष्टी तोपर्यंत समजत नाहीत,
तोपर्यंत त्या स्वतःला अनुभवता येत नाहीत.

तोडू नयेत दुसऱ्याची मने झाडाच्या फांदीसारखीतोडू नयेत दुसऱ्याची मने
झाडाच्या फांदीसारखी,
कारण झाडाला फांद्या पुन्हा फुटतात,
पण मने मात्र कायमची तुटतात.

तुम्ही नेहमी ज्यांना चंद्र म्हणतातुम्ही नेहमी ज्यांना चंद्र म्हणता,
तेच एक दिवस तुम्हाला चांदण्या दाखवतात.

आठवणीच्या वाटेवर मी सहसा जातच नाहीआठवणीच्या वाटेवर मी सहसा जातच नाही,
कारण तिकडं गेलं की परत यावसं वाटत नाही.

लोक येणार जाणार खूप स्वप्न दाखवणारलोक येणार जाणार, खूप स्वप्न दाखवणार,
आणि शेवटी काय तर एकट सोडून जाणार.

तिच्या डोळ्यात पाहिले तेव्हा समजले प्रेम कशाला म्हणताततिच्या डोळ्यात पाहिले तेव्हा समजले
प्रेम कशाला म्हणतात,
आणि सोडून गेली तेव्हा समजले
खरे प्रेम कशाला म्हणतात.

आज काल अंधारच फार आवडतोआज काल अंधारच फार आवडतो,
मला उजेडामध्ये लोकांचे खरे रंग दिसतात.

चुक झाल्यावर साथ सोडणारे खुप असतात पणचुक झाल्यावर साथ सोडणारे
खुप असतात पण,
चुक झाल्यावर समजुन घेणारे
फारच कमी असतात.

चहा मधे बिस्कीट कधी पडेलचहा मधे बिस्कीट कधी पडेल,
आणि एखादी व्यक्ती कधी धोका देईल,
काही सांगता येत नाही.

खूप प्रेम केलं होतं त्याच्यावर आता कुणावर करूच शकत नाहीखूप प्रेम केलं होतं त्याच्यावर
आता कुणावर करूच शकत नाही,
खूप स्वप्नं पाहिली होती त्याची,
जी आता पूर्ण होऊ शकत नाहीत.

जवळीक साधून माझ्याशी कशी किमया केलीसजवळीक साधून माझ्याशी
कशी किमया केलीस,
वेड लावून माझ्या मनाला
तू का निघून गेलीस.

सगळ्यांना मीच समजुन घेऊ कासगळ्यांना मीच समजुन घेऊ का,
कोणीतरी मला पण समजुन घ्या ना.

आयुष्यात जे काही करायचं ते सगळं कराआयुष्यात जे काही करायचं ते सगळं करा,
पण एकदा धोका देलेल्या व्यक्तीवर परत विश्वास ठेवू नका.

तुझ्यासोबतचा शेवटचा क्षण मनामध्ये मी साठवलातुझ्यासोबतचा शेवटचा क्षण
मनामध्ये मी साठवला,
तू दुर गेल्यावर मात्र
तो नेहमी आठवला.

गळून गेलेल्या पाकळ्या जशा पुन्हा जुळत नाहीगळून गेलेल्या पाकळ्या
जशा पुन्हा जुळत नाही,
तसेच मनातून उतरलेले काहीजण
पुन्हा मनात भरत नाहीत.
Categories