Trending - Holi

Saturday | Army | Attitude | Congratulations 🎉 | Good Morning 🌞 | Good Night 😴 | Love 💕 | Motivational 🔥 | Rain 🌧️ | Sad 😢 | Name On Cake 🎂


Home Friendship Day Quotes Happy Friendship Day Quotes Images in Marathi - मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा

Happy Friendship Day Quotes Images in Marathi - मैत्री दिनाच्या शुभेच्छा

Share :


एका वर्षात पन्नास मित्र बनवणे सोपं आहेएका वर्षात पन्नास मित्र बनवणे सोपं आहे,
पण पन्नास वर्ष एकासोबतच मैत्री ठेवणे कठीण आहे.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

स्टाइल अशी करा कि लोक बघत राहतीलस्टाइल अशी करा कि लोक बघत राहतील,
आणि दोस्ती अशी करा कि लोक जळत राहतील.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चांगल्या काळात हात धरणं म्हणजे मैत्री नव्हेचांगल्या काळात हात धरणं म्हणजे मैत्री नव्हे,
तर वाईट काळातही हात न सोडणं म्हणजे मैत्री.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नुसता रुबाबच ‬नाही तर धमक पण आहेनुसता रुबाबच ‬नाही तर धमक पण आहे,
नुसता पैसा नाही तर मनाची श्रीमंती पण आहे,
आणि म्हणुनच तुम्ही‪ मित्र‬ असल्याचा
नुसता गर्वच नाही तर‪ माज‬ पण आहे.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

रक्ताच्या नात्यात नसेल एवढी मैत्रीच्या नात्यात ओढ असतेरक्ताच्या नात्यात नसेल एवढी
मैत्रीच्या नात्यात ओढ असते,
कशी ही असली तरी
शेवटी मैत्री गोड असते.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

शत्रूंपासून मुक्त होण्याचा उत्तम मार्ग  म्हणजे त्यांना आपले मित्र बनविणे होयशत्रूंपासून मुक्त होण्याचा उत्तम मार्ग
म्हणजे त्यांना आपले मित्र बनविणे होय.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तुम्हाला जर मित्र हवे असतील  तर आधी तुम्ही दुसऱ्याचे मित्र बनातुम्हाला जर मित्र हवे असतील,
तर आधी तुम्ही दुसऱ्याचे मित्र बना.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मैत्री असा खेळ आहे दोघांनीही खेळायचा असतोमैत्री असा खेळ आहे दोघांनीही खेळायचा असतो,
एक बाद झाला तरी दुसऱ्याने डाव सांभाळायचा असतो.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

प्रत्येकाच्या आयुष्यात ती एक मैत्रीण असतेचप्रत्येकाच्या आयुष्यात ती एक मैत्रीण असतेच
जिला थोडं काही बोललं तर लगेच फुगून बसते.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आई म्हणजे भेटीला आलेला देव पत्नी म्हणजे देवाने दिलेली भेटआई म्हणजे भेटीला आलेला देव,
पत्नी म्हणजे देवाने दिलेली भेट,
आणि मित्र म्हणजे,
देवाला ही न मिळणारी भेट.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कधी हसायचे असते कधी रुसायचे असतेकधी हसायचे असते कधी रुसायचे असते,
मैत्रीरुपी वृक्षाला आयुष्य भर जपायच असते.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आमची मैत्री समजायला थोडा वेळ लागेलआमची मैत्री समजायला थोडा वेळ लागेल
आणि जेव्हा समजेल तेव्हा तुम्हाला वेड लागेल.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मन मोकळेपणाने आपण ज्यांच्याकडे बोलू शकतो रागावू शकतोमन मोकळेपणाने आपण ज्यांच्याकडे
बोलू शकतो, रागावू शकतो आणि
आपलं मन हलकं करू शकतो
ती म्हणजे जिवलग मैत्री.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

एकटे असल्यावर झालेला खरा खूरा भास म्हणजे मैत्रीएकटे असल्यावर झालेला खरा खूरा भास म्हणजे मैत्री,
मरताना घेतलेला शेवटचा श्वास म्हणजे मैत्री.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

जीवनात दोनच मित्र कमवा एक श्रीकृष्णासारखाजीवनात दोनच मित्र कमवा,
एक श्रीकृष्णासारखा जो तुमच्यासाठी
युध्द न करताही तुम्हाला विजयी करेल,
आणि दुसरा कर्णासारखा जो तुम्ही
चुकीचे असतानाही तुमच्यासाठी युध्द करेल.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

देव ज्यांना रक्ताच्या नात्यात जोडायला विसरतोदेव ज्यांना रक्ताच्या नात्यात जोडायला
विसरतो त्यांनाच मित्र म्हणून पाठवतो.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चांगल्या मैत्रीला वचन आणि अटींची गरज नसतेचांगल्या मैत्रीला, वचन आणि अटींची गरज नसते,
फक्त दोन माणसं हवी असतात,
एक जो निभाऊ शकेल,
आणि दुसरा जो त्याला समजु शकेल.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

स्टाइल असं करा कि लोक बघत राहतील,
आणि दोस्ती अशी करा कि लोक जळत राहतील.

असे हृदय तयार करा की त्याला कधी तडा जाणार नाहीअसे हृदय तयार करा की, त्याला कधी तडा जाणार नाही,
असे हास्य तयार करा की, हृदयाला त्रास होणार नाही,
असा स्पर्श करा की, त्याने जखम होणार नाही,
अशी मैत्री करा की, त्याचा शेवट कधी होणार नाही.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मैत्रीमध्ये जरुरी नसते दररोजची भेटमैत्रीमध्ये जरुरी नसते दररोजची भेट,
येथे हृदयाचा हृदयाशी संवाद असतो थेट.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मित्र म्हणजे एक आधार एक विश्वास एक आपुलकीमित्र म्हणजे, एक आधार,
एक विश्वास, एक आपुलकी,
आणि एक अनमोल साथ
जी मला मिळाली, तुझ्या रूपाने.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

फुलांबरोबर काय मैत्री करायची ती तर एकदा फुलतात आणि कोमेजून जातातफुलांबरोबर काय मैत्री करायची
ती तर एकदा फुलतात आणि कोमेजून जातात,
मैत्री करायची असेल तर ती काट्यांसोबत करावी
एकदा टोचलं की कायम लक्षात राहतात.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

त्रास फक्त प्रेमामध्ये होतो असं नाहीत्रास फक्त प्रेमामध्ये होतो असं नाही,
एकदा जीवापाड मैत्री करून बघा
प्रेमापेक्षा जास्त त्रास मैत्रीत होतो.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कुठलंही नातं नसताना  आयुष्यभर साथ देते ती मैत्रीकुठलंही नातं नसताना
आयुष्यभर साथ देते ती मैत्री.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मैत्री म्हणजे संकटाशी झुंजणारा वारा असतोमैत्री म्हणजे संकटाशी झुंजणारा वारा असतो,
विश्वासाने वाहणारा आपुलकीचा झरा असतो.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मैत्री ठरवून होत नाही हाच मैत्रीचा फायदा आहेमैत्री ठरवून होत नाही हाच मैत्रीचा फायदा आहे,
मैत्रीला कुठले नियम नाहीत हा मैत्रीचा पहिला कायदा आहे.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

हजार मित्र करण्यापेक्षा असा एक मित्र मिळवाहजार मित्र करण्यापेक्षा असा एक मित्र मिळवा,
जो हजारो लोक तुमच्या विरोधात असतानाही
तुमच्या बाजूने असेल.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

जेव्हा आपल्याला पैसे सल्ले सोबत आणि ज्ञानाची गरज असतेजेव्हा आपल्याला पैसे, सल्ले, सोबत
आणि ज्ञानाची गरज असते तेव्हा
मित्र नेहमीच तुमच्यासाठी असतात.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कोण म्हणतं मैत्री बरबाद करतेकोण म्हणतं मैत्री बरबाद करते,
जर निभावणारे कट्टर असतील ना
तर सारी दुनिया सलाम करते.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

दोन गोष्टी सोडुन मैत्री करा एक खोटेपणा आणि दोन मोठेपणादोन गोष्टी सोडुन मैत्री करा,
एक खोटेपणा आणि दोन मोठेपणा.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आयुष्यात एक मैत्रीण आरशासारखी आणि सावलीसारखी कमवाआयुष्यात एक मैत्रीण आरशासारखी
आणि सावलीसारखी कमवा,
कारण आरसा कधी खोट दाखवत नाही
आणि सावली कधी साथ सोडत नाही.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

निसर्गाला रंग हवा असतो फुलांना गंध हवा असतोनिसर्गाला रंग हवा असतो,
फुलांना गंध हवा असतो,
माणुस हा एकटा कसा राहणार, कारण
त्यालाही मैत्रीचा छंद हवा असतो.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सागराचे पाणी कधी आटणार नाहीसागराचे पाणी कधी आटणार नाही,
मनाची आठवण कधी मिटणार नाही ,
एक जन्म काय हजार जन्म झाले तरी ,
तुझे आणी माझी मैत्री कधीच तुटणार नाही.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

स्नेहाचं हे बंधन असंच टिकू देस्नेहाचं हे बंधन असंच टिकू दे,
मैत्रीचं हे गाणं आयुष्यभर गुणगुणू दे.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

समोरच्या मनाची काळजी तुम्ही तुमच्या मनापेक्षा जास्त घेतासमोरच्या मनाची काळजी तुम्ही
तुमच्या मनापेक्षा जास्त घेता,
याची जाणीव म्हणजे मैत्री.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मातीचे मडके आणि मैत्रीची किंमत फक्त बनवण्याऱ्यांनाच माहीत असतेमातीचे मडके आणि मैत्रीची किंमत
फक्त बनवण्याऱ्यांनाच माहीत असते,
तोडणाऱ्यांना नाही.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मैत्री म्हणजे एक भास जो कधीही दुखावत नाहीमैत्री म्हणजे एक भास जो कधीही दुखावत नाही,
आणि एक गोड नातं जे कधी संपतच नाही.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मित्र म्हणजे एक आधार एक विश्वास एक आपूलकीमित्र म्हणजे एक आधार
एक विश्वास एक आपूलकी,
आणि एक अनमोल साथ
जी मला मिळाली तूझ्या रूपाने.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

अनुभव सांगतो की एक विश्वासू मित्र हजार नातेवाईकां पेक्षा चांगला असतोअनुभव सांगतो की एक विश्वासू मित्र,
हजार नातेवाईकां पेक्षा चांगला असतो.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चांगली मैत्री कोणत्याही नाजूक वस्तु  प्रमाणे फार काळजी पूर्वक जपायची असतेचांगली मैत्री कोणत्याही नाजूक वस्तु
प्रमाणे फार काळजी पूर्वक जपायची असते.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मैत्री म्हटली की आठवतं ते बालपणमैत्री म्हटली की आठवतं ते बालपण आणि
मैत्रीतून मिळालेलं ते खरखुरं शहाणपण.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

श्वासातला श्वास असते मैत्री ओठातला घास असते मैत्रीश्वासातला श्वास असते मैत्री,
ओठातला घास असते मैत्री,
काळजाला काळजाची आस असते मैत्री,
कोणीही जवळ नसताना तुझी साथ असते मैत्री.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सगळी नाती ही जन्माच्या आधीपासूनच तयार असतातसगळी नाती ही जन्माच्या आधीपासूनच तयार असतात,
पण जन्मल्यानंतर एकच नातं आहे
जे स्वतःला तयार करता येतं ते म्हणजे मैत्री.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

प्रेमाच्या चौकात कितीपण फिरा मित्रांच्या कट्यांवर येणारी मज्जाप्रेमाच्या चौकात कितीपण फिरा,
मित्रांच्या कट्यांवर येणारी मज्जा
काही औरच असते.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

जीवनात कितीही मित्र भेटू द्याजीवनात कितीही मित्र भेटू द्या,
पण आपल्या शाळेतल्या
मित्रांना कधीच विसरता येत नाही.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

देव पण न जाणो कोठून कसे नाते जुळवितोदेव पण न जाणो कोठून कसे नाते जुळवितो,
अनोळखी माणसांना हृदयात स्थान देतो,
ज्यांना कधी ओळखतही नसतो,
त्यांना पार जीवाचे जिवलग बनवतो.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

खऱ्या मैत्रीसाठी दररोज भेटण्याची व बोलण्याची गरज नसतेखऱ्या मैत्रीसाठी दररोज भेटण्याची व बोलण्याची गरज नसते,
कारण खरे मित्र हे कधीच हृदयापासून दूर गेलेले नसतात.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मित्र गरज म्हणून नाही तर सवय म्हणून जोडामित्र गरज म्हणून नाही
तर सवय म्हणून जोडा,
कारण गरज संपली जाते
पण सवयी कधीच सुटत नाही.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मैत्रीच्या रोपट्याला नेहमी प्रेमरूपी पाण्याचे सिंचन आवश्यक असतेमैत्रीच्या रोपट्याला नेहमी प्रेमरूपी
पाण्याचे सिंचन आवश्यक असते.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आज काल जळणारे भरपूर झालेत त्यांना जळु दयाआज काल जळणारे भरपूर झालेत,
त्यांना जळु दया,
आम्हाला साथ देणारे मित्र भरपूर आहेत
हे त्यांना कळू दया.
मैत्री दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
Categories