Trending - Holi

Tuesday | Army | Attitude | Congratulations 🎉 | Good Morning 🌞 | Good Night 😴 | Love 💕 | Motivational 🔥 | Rain 🌧️ | Sad 😢 | Name On Cake 🎂


Home Akshaya Tritiya Wishes Happy Akshaya Tritiya Wishes Images in Marathi

Happy Akshaya Tritiya 2023 Wishes Images in Marathi - अक्षय्य तृतीयेच्या शुभेच्छा

Share :


अक्षय्य तृतीयेच्या या मंगलदिनी आपल्या जीवनात नवचैतन्य येवोअक्षय्य तृतीयेच्या या मंगलदिनी
आपल्या जीवनात नवचैतन्य येवो,
येणारे दिवस आपल्या जीवनात आनंद,
सुख, समाधान घेऊन येवो.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

अक्षय्य तृतीयेच्या मंगलदिनी तुमच्या आयुष्यात अक्षय राहो सुख शांतीअक्षय्य तृतीयेच्या मंगलदिनी,
तुमच्या आयुष्यात अक्षय राहो सुख शांती.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नोटांनी भरलेला खिसा असोनोटांनी भरलेला खिसा असो,
प्रेमाने भरलेला मनाचा कप्पा असो,
या अक्षय्य तृतीयेला मिळू दे,
घरच्यांचं प्रेम हीच कामना मनोमनी असो.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तुमच्या घरात धनाची वर्षा होवो लक्ष्मीचा सदैव वास राहोतुमच्या घरात धनाची वर्षा होवो
लक्ष्मीचा सदैव वास राहो,
संकटांचा नाश होवो
आणि शांतीचा वास राहो.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

धन लक्ष्मी येवो घरा वैभव मिळो अपारधन लक्ष्मी येवो घरा, वैभव मिळो अपार,
आनंदाच्या दीपांनी प्रकाशित होवो घर-संसार.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

तुमच्या घरावर होवो धनाची बरसात लक्ष्मीचा असो वासतुमच्या घरावर होवो धनाची बरसात
लक्ष्मीचा असो वास,
संकटाचा होवो नाश
शांतीचा असो वास.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

अक्षय राहो धनसंपदा अक्षय राहो शांतीअक्षय राहो धनसंपदा
अक्षय राहो शांती,
अक्षय राहो मनामनातील
प्रेमळ निर्मळ नाती.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

धन लक्ष्मी येवो घरी लक्ष्मीची कृपादृष्टी असो त्यावरीधन लक्ष्मी येवो घरी,
लक्ष्मीची कृपादृष्टी असो त्यावरी,
करुन सोन्याची खरेदी
करु अक्षय्य तृतीया साजरी.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

अक्षय्य तृतीया आली आहे सोबतच आनंद घेऊन आली आहेअक्षय्य तृतीया आली आहे
सोबतच आनंद घेऊन आली आहे,
माता लक्ष्मी आपल्या कुंकवाच्या
पावलांनी तुमच्या घरी आली आहे.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नोटांनी भरलेला असो तुमचा खिसानोटांनी भरलेला असो तुमचा खिसा
आनंदाने भरलेला असो संसार,
या अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी तुम्हाला मिळो
सगळ्यांच्या प्रेमाचा वर्षाव.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

माता लक्ष्मीची कृपा तुमच्यावर राहोमाता लक्ष्मीची कृपा तुमच्यावर राहो,
तुमच्याकडे अक्षय धनाचा साठा होवो.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

दिवसेंदिवस वाढत राहो तुमचा व्यवसायदिवसेंदिवस वाढत राहो तुमचा व्यवसाय,
कुटुंबात सदैव राहो स्नेह आणि प्रेम,
होत राहो तुमच्यावर सदा धनाचा वर्षाव,
असा असो तुमचा अक्षय्य तृतीया सण.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

अक्षय राहो सुख तुमचे अक्षय राहो धन तुमचेअक्षय राहो सुख तुमचे,
अक्षय राहो धन तुमचे,
अक्षय राहो प्रेम तुमचे,
अक्षय राहो आरोग्य तुमचे.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

अक्षय्य सुखाचा दिलासा मनात कर्तृत्वाचा भरवसाअक्षय्य सुखाचा दिलासा
मनात कर्तृत्वाचा भरवसा,
लक्ष्मीसवे मिळो सरस्वतीचा वारसा
शुभेच्छांना मुहूर्त हवाहवासा.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

एकमेकांना जपूया एकमेकांना मदत करूयाएकमेकांना जपूया एकमेकांना मदत करूया,
या अक्षयतृतीयेच्या निमित्ताने दानधर्म करूया.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सोन्याचा रथ चांदीची पालखी ज्यात बसून घरी आली लक्ष्मी देवीसोन्याचा रथ, चांदीची पालखी,
ज्यात बसून घरी आली लक्ष्मी देवी,
तुमच्या कुटुंबाला देण्यासाठी
अक्षय्य तृतीया चा हार्दिक शुभेच्छा.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

प्रत्येक काम होवो पूर्ण न काही राहो अपूर्णप्रत्येक काम होवो पूर्ण,
न काही राहो अपूर्ण,
धन-धान्य आणि प्रेमाने भरलेलं असो जीवन,
घरात होवो लक्ष्मीचं आगमन.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सोन्याच्या झळाळीप्रमाणे उजळून जावो आयुष्य तुमचेसोन्याच्या झळाळीप्रमाणे
उजळून जावो आयुष्य तुमचे,
सुख,समृद्धी नांदो तुमच्या दारी
हेच मागणे ईश्वराकडे आमचे.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सण आहे भरभराटीचा सण आहे दानधर्माचासण आहे भरभराटीचा
सण आहे दानधर्माचा,
सर्वांना मिळो अक्षय फळ
दिवस आहे अक्षय्य तृतीयेचा.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!

यश येवो तुमच्या दारात आनंदाचा असो सगळीकडे वासयश येवो तुमच्या दारात
आनंदाचा असो सगळीकडे वास,
धनाचा होवो वर्षाव मिळो
तुम्हाला सगळ्यांचं प्रेम.
अक्षय्य तृतीयेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
Categories