Wednesday | Army | Attitude | Congratulations 🎉 | Good Morning 🌞 | Good Night 😴 | Love 💕 | Motivational 🔥 | Rain 🌧️ | Sad 😢 | Name On Cake 🎂

Home Gudi Padwa Wishes Happy Gudi Padwa Wishes Images in Marathi

Happy Gudi Padwa 2023 Wishes Images in Marathi

Share :
वसंताची पहाट घेऊन आली नवचैतन्याचा गोडवावसंताची पहाट घेऊन आली,
नवचैतन्याचा गोडवा,
समृद्धीची गुढी उभारू,
आला चैत्र पाडवा.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

गुढी उभारू आनंदाची समृद्धीची आरोग्याचीगुढी उभारू आनंदाची, समृद्धीची, आरोग्याची,
समाधानाची आणि उत्तुंग यशाची.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

उभारून आनंदाची गुढी दारीउभारून आनंदाची गुढी दारी,
जीवनात येवो रंगात न्यारी,
पूर्ण होवोत आपल्या सर्व इच्छा-आकांशा,
नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नेसून साडी माळून गजरा उभी राहिली गुढीनेसून साडी माळून गजरा उभी राहिली गुढी,
नव वर्षाच्या स्वागताची ही तर पारंपारिक रूढी,
रचल्या रांगोळ्या दारोदारी नटले सारे अंगण,
प्रफुल्लीत होवो तुमचे जीवन सुगंधीत जसे चंदन.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

येवो समृद्धी अंगणी वाढो आनंद जीवनीयेवो समृद्धी अंगणी,
वाढो आनंद जीवनी,
तुम्हासाठी या शुभेच्छा,
नववर्षाच्या या शुभदिनी.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

हर्ष नवा वर्ष नवा चैतन्याचा उत्साह नवाहर्ष नवा वर्ष नवा
चैतन्याचा उत्साह नवा,
संकल्प नवा उल्हास नवा
मराठी वर्षाचा सण हा नवा.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

गुढी उभारून आकाशी बांधून तोरण दाराशीगुढी उभारून आकाशी,
बांधून तोरण दाराशी,
काढून रांगोळी अंगणी,
हर्ष पेरुनी मनोमनी,
करू सुरुवात नव वर्षाची.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

गुढी उभारूया नव्या सुरुवातीची नव्या उमेदीची नव्या नवलाईचीगुढी उभारूया नव्या सुरुवातीची
नव्या उमेदीची नव्या नवलाईची
तोरण सजवून तयारी स्वागताची
नव्या वर्षाला या नव्या ध्येयाची
बांधूया बंधन गुढी नव्या शब्दांची.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नक्षीदार काठीवरी रेशमी वस्त्र त्याच्यावर चांदीचा लोटानक्षीदार काठीवरी रेशमी वस्त्र,
त्याच्यावर चांदीचा लोटा,
उभारुनी मराठी मनाची गुढी,
साजरा करूया हा गुढीपाडवा.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

वसंत ऋतूच्या आगमनी कोकिळा गायी मंजुळ गाणीवसंत ऋतूच्या आगमनी
कोकिळा गायी मंजुळ गाणी,
नव वर्ष आज शुभ दिनी
सुख समृद्धी नांदो जीवनी.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मंद वारा वसंताची चाहूल घेऊन आलामंद वारा वसंताची चाहूल घेऊन आला,
पालवी मधल्या प्रत्येक पानात नवंपण देऊन गेला,
त्याने नवीन वर्षाची सुरुवात ही अशीच केली
नाविन्याच्या आनंदासाठी तो मंगल गुढी घेऊन आला.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चैत्राची सुरुवात झाली साखरेच्या गाठीला आला गोडवाचैत्राची सुरुवात झाली
साखरेच्या गाठीला आला गोडवा,
यशाची गुढी उभारून
सर्वांना आनंदात जावो हा गुढीपाडवा.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सुरु होत आहे नवीन वर्ष मनात असू द्या नेहमी हर्षसुरु होत आहे नवीन वर्ष
मनात असू द्या नेहमी हर्ष,
येणारा नवीन दिवस करेल
नव्या विचारांना स्पर्श.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

वसंताची चाहूल घेऊन येते नववर्षवसंताची चाहूल घेऊन येते नववर्ष,
सर्वांच्या मनात या निमित्ताने पुन्हा होऊ दे हर्ष.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

गुढी आपल्या नात्याची गुढी आहे विश्वासाचीगुढी आपल्या नात्याची गुढी आहे विश्वासाची,
गुढी आहे संस्कृतिची गुढी आहे जिव्हाळ्याची,
गुढी आहे आपलेपणाच्या आपुलकीची,
गुढी आहे सर्वस्व असलेल्या आपल्या नात्याची.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आशेची पालवी सुखाचा मोहरआशेची पालवी, सुखाचा मोहर
समृद्धीची गुढी, समाधानाच्या गाठी
मराठी नववर्षाच्या शुभेच्छा तुमच्यासाठी.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

दुःख सारे विसरुन जाऊ सुख देवाच्या चरनी वाहूदुःख सारे विसरुन जाऊ,
सुख देवाच्या चरनी वाहू,
स्वप्ने उरलेली, नव्या या वर्षी,
नव्या नजरेने नव्याने पाहू.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

निळ्या निळ्या आभाळी शोभे उंच गुढीनिळ्या निळ्या आभाळी शोभे उंच गुढी,
नवे नवे वर्ष आले घेऊन गुळसाखरेची गोडी.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

रेशमी गुढी कडुनिंबाचं पानरेशमी गुढी, कडुनिंबाचं पान,
हे वर्ष तुम्हा आम्हा सगळ्यांना जावो छान,
सण आला दारी, घेऊन शुभेच्छांची वारी
आला नववर्षाचा सण घेऊन आला सोनेरी भरारी.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चंदनाच्या काठीवर शोभे सोन्याचा कराचंदनाच्या काठीवर शोभे सोन्याचा करा,
साखरेची गाठी आणि कडुलिंबाचा तुरा,
मंगलमय गुढी ल्याली भरजरी खण,
स्नेहाने साजरा करा पाडव्याचा सण.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चैत्राची सोनेरी पहाट नव्या स्वप्नांची नवी लाटचैत्राची सोनेरी पहाट,
नव्या स्वप्नांची नवी लाट,
नवा आरंभ, नवा विश्वास,
नव्या वर्षाची हीच तर खरी सुरवात.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नववर्ष म्हणजे चैतन्याचा नवा नवा स्पर्शनववर्ष म्हणजे चैतन्याचा नवा नवा स्पर्श,
प्रत्येक क्षणी लाभू दे न संपणारा हा हर्ष,
हर्षाने होऊ दे हे जीवन सुखी,
आणि गजबजुन उठू दे आयुष्याची पालखी.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नवचैतन्याची उंच गुढी उभारू आपापल्या घरीनवचैतन्याची उंच गुढी
उभारू आपापल्या घरी,
नैवद्य दाखवू श्रीखंड पुरी
आनंद नांदू दे तुमच्या घरी.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

भरभराटीची घेऊन मनी आस सर्व सणातुन सण हा खासभरभराटीची घेऊन मनी आस,
सर्व सणातुन सण हा खास,
स्वप्न सगळे पूर्ण होवो नको नुसता भास,
गुढीपाडवा साजरा करु धरुन संस्कृतीची कास.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मंगलमय गुढी उभारुनी दारी मराठी संस्कृतीची येई स्वारीमंगलमय गुढी उभारुनी दारी
मराठी संस्कृतीची येई स्वारी,
नव्या विचारांचा करुनि प्रारंभ
स्वप्नपूर्तीचा घडवू शुभारंभ.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

गुढी असू द्या एकतेची गुढी असावी सुखसमृद्धीचीगुढी असू द्या एकतेची,
गुढी असावी सुखसमृद्धीची,
गुढी असावी आनंदाची,
गुढी आपली सुरूवात नववर्षाची.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

शांत निवांत शिशिर सरला सळसळता हिरवा वसंत आलाशांत निवांत शिशिर सरला
सळसळता हिरवा वसंत आला,
कोकिळेच्या सुरवातीसोबत
चैत्र पाडवा दारी आला.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

प्रसन्नतेचा साज घेऊन यावे नववर्षप्रसन्नतेचा साज घेऊन यावे नववर्ष,
आपल्या जीवनात नांदावे,
सुख, समाधान, समृद्धी आणि हर्ष.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सोनेरी पहाट उंच गुढीचा थाटसोनेरी पहाट उंच गुढीचा थाट,
आनंदाची उधळण अन सुखांची बरसात,
दिवस सोनेरी ,नव्या वर्षाची सुरुवात.

गुढी पाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!
Categories