Trending - Monday | Winter | Army | Attitude | Love | Sad | Good Morning | Good Night

Home New Year Wishes Happy New Year Wishes In Marathi

Happy New Year Wishes In Marathi - नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा

एक पान गळून पडलं तरच दुसरं जन्माला येणारएक पान गळून पडलं
तरच दुसरं जन्माला येणार,
एक वर्ष संपलं तरच
नवीन वर्ष पहायला मिळणार.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मना मनातून आज उजळले आनंदाचे लक्ष दिवेमना मनातून आज उजळले
आनंदाचे लक्ष दिवे,
समृध्दीच्या या नजरांना
घेऊन आले वर्ष नवे.

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सुख दुःख सहन करत मात दिली त्या गत वर्षासुख दुःख सहन करत
मात दिली त्या गत वर्षा,
मनामनातील भावनांनी
स्वागत करू या नववर्षा.

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

पुन्हा एक नवीन वर्ष पुन्हा एक नवी आशापुन्हा एक नवीन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा,
तुमच्या कर्तृत्वाला, पुन्हा एक नवी दिशा.

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

येवो समृद्धि अंगणी वाढो आनंद जीवनीयेवो समृद्धि अंगणी
वाढो आनंद जीवनी,
तुम्हासाठी या शुभेच्छा
नव वर्षाच्या या शुभदिनी.

नववर्षाभिनंदन!

हे नातं सदैव असंच राहोहे नातं सदैव असंच राहो,
मनात आठवणींचे दीप कायम राहो,
खूप प्रेमळ होता २०२२ चा प्रवास,
अशीच राहो २०२३ मध्येही आपली साथ.

नववर्षाभिनंदन!

पूर्ण होवोत तुमचे सगळे Aim सदैव वाढत राहो तुमचं Fameपूर्ण होवोत तुमचे सगळे Aim,
सदैव वाढत राहो तुमचं Fame,
मिळत राहो प्रेम आणि दोस्ती,
मिळो लॉट ऑफ फन आणि मस्ती.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

या नवीन वर्षासाठी माझी ही एकच इच्छा आहेया नवीन वर्षासाठी माझी ही एकच इच्छा आहे,
मला तुझ्यावर पूर्वीपेक्षा जास्त प्रेम करता यावे,
तुझी पूर्वीपेक्षा जास्त काळजी घेता यावी,
आणि पूर्वीपेक्षा तुला अधिक सुख देता यावे.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चला सारेजण गतवर्षाची गोळाबेरीज करूयाचला सारेजण गतवर्षाची गोळाबेरीज करूया,
चांगले तेवढे जवळ ठेऊन वाईट वजा करूया,
नवे संकल्प, नव्या आशा पुन्हा पल्लवित करूया.

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

पाहता दिवस उडुन जातील तुझ्या कर्तृत्वाने दिशा झळकुन जातीलपाहता दिवस उडुन जातील,
तुझ्या कर्तृत्वाने दिशा झळकुन जातील,
आशा मागील दिवसांची करु नको,
पुढील दिवस तुझे सोन्याने न्हाऊन निघतील.

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नवीन वर्ष आपणास सुख समाधानाचेनवीन वर्ष आपणास सुख समाधानाचे,
आनंदाचे, ऐश्वर्याचे, आरोग्याचे जावो,
नवीन वर्षात आपले जीवन सुखमय होवो.

नववर्षाभिनंदन!

शिखरे यशाची सर तुम्ही करावीशिखरे यशाची सर तुम्ही करावी,
पाहता वळूनी मागे शुभेच्छा माझी स्मरावी,
तुमच्या आनंदाचा वेल गगनाला भिडू दे,
आयुष्यात तुमच्या सर्व काही मनासारखे घडू दे.

नववर्षाभिनंदन!

तुम्ही जिथे जाल तिथे करा फ्लाय ऑल टियरतुम्ही जिथे जाल तिथे करा फ्लाय ऑल टियर,
सर्व लोकांचे व्हा तुम्ही डिअर,
तुमचा मार्ग राहो ऑलवेज क्लियर,
आणि देव तुम्हाला देवो झक्कास न्यू ईयर.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नववर्ष म्हणजे चैतन्याचा नवा स्पर्शनववर्ष म्हणजे चैतन्याचा नवा स्पर्श,
प्रत्येक क्षणी लाभू दे न संपणारा हा हर्ष,
हर्षाने होऊ दे हे जीवन आपले सुखी,
आणि गजबजुन उठू दे आयुष्याची पालखी.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

पाहता पाहता दिवस निघून जातीलपाहता पाहता दिवस निघून जातील,
तुझ्या कर्तृत्वाने दिशा झळकुन जातील,
आशा मागील दिवसांची करु नको,
पुढील दिवस तुझे सोन्याने न्हाऊन निघतील.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

उधाण येवो सत्कार्याला फूटो यशाची पालवीउधाण येवो सत्कार्याला
फूटो यशाची पालवी,
पूर्ण होवो तुमच्या इच्छा
नव वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

उद्या करायचं ते आज करा आज करायचं ते आत्ता आधीउद्या करायचं ते आज करा
आज करायचं ते आत्ता आधी,
जर नेटवर्क होईल बिझी
मग विश कराल कधी?

नववर्षाभिनंदन!

कल करे सो आज कर आज करे सो अबकल करे सो आज कर
आज करे सो अब,
नेटवर्क होईल बिझी,
मग विश कराल कधी?
त्यामुळे सर्वांना एडवान्समध्ये हॅपी न्यू ईयर.

नववर्षाभिनंदन!

हे नातं सदैव असंच राहो मनात आठवणींचे दिवे कायम राहोहे नातं सदैव असंच राहो,
मनात आठवणींचे दिवे कायम राहो,
खूप प्रेमळ होता २०२२ चा प्रवास,
अशीच राहो २०२३ मध्येही आपली साथ.

नववर्षाभिनंदन!

ये माझ्या मिठीत तुला देवू दे जादूची झप्पीये माझ्या मिठीत तुला देवू दे जादूची झप्पी,
अशीची प्रेमाच्या वातावरणात कटू दे आपली जिंदगी.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

डे बाय डे तुझा आनंद होवो डबलडे बाय डे तुझा आनंद होवो डबल,
तुझ्या आयुष्यातून डिलीट व्हावे सगळे ट्रबल,
देव तुला नेहमी ठेवा स्मार्ट आणि फिट,
हे नववर्ष तुला जावो सुपर डुपर हिट.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

दाखवून गत वर्षाला पाठ चाले भविष्याची वाटदाखवून गत वर्षाला पाठ
चाले भविष्याची वाट,
करुन नव्या नवरीसारखा थाट
आली ही सोनेरी पहाट.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

संपणार आहे २०२२ प्रॉब्लेम सारे आता विसरासंपणार आहे २०२२
प्रॉब्लेम सारे आता विसरा,
विचार करू नका दुसरा
चेहरा नेहमी ठेवा हसरा.

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

आनंद उधळीत येवो नवीन वर्ष सुखाचे जावोआनंद उधळीत येवो
नवीन वर्ष सुखाचे जावो,
मनी वांछिले ते ते व्हावे
सुख चालून दारी यावे,
कीर्ती तुमची उजळीत राहो
नवीन वर्ष सुखाचे जावो.

नववर्षाभिनंदन!

नववर्ष म्हणजे चैतन्याचा नवा नवा स्पर्शनववर्ष म्हणजे चैतन्याचा नवा नवा स्पर्श
प्रत्येक क्षणी लाभू दे न संपणारा हा हर्ष,
हर्षाने होऊ दे हे जीवन सुखी,
आणि गजबजुन उठू दे आयुष्याची पालखी.

नववर्षाभिनंदन!

पाहता पाहता दिवस उडुन जातीलपाहता पाहता दिवस उडुन जातील,
तुझ्या कर्तृत्वाने दिशा झळकुन जातील,
आशा मागील दिवसांची करु नको,
पुढील दिवस तुझे सोन्याने न्हाऊन निघतील.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

संकल्प करूया साधा सरळ सोप्पासंकल्प करूया
साधा, सरळ, सोप्पा,
दुसऱ्याच्या सुखासाठी मोकळा करूया
हृदयाचा एक छोटासा कप्पा.

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

जे जे हवे तुम्हाला ते ते मिळू देजे जे हवे तुम्हाला ते ते मिळू दे,
भाग्यवान या शब्दाचा अर्थ तुमच्याकडे पाहुन कळु दे,
शिखरे यशाची सर तुम्ही करावी,
पाहता वळूनि मागे शुभेच्छा माझी स्मरावी,
तुमच्या आनंदाचा वेल गगनाला भिडू दे,
आयुष्यात तुमच्या सर्व काही मनासारखे घडू दे.

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नव्या कल्पना नव्या भराऱ्या झेप घेऊया क्षितिजावरनव्या कल्पना, नव्या भराऱ्या
झेप घेऊया क्षितिजावर,
उंच उंच ध्येयाची शिखरे
गगनाला घालूया गवसणी,
हाती येतील सुंदर तारे
नववर्षाच्या सुरवातीला मनासारखे घडेल सारे.

नववर्षाभिनंदन!

दुःख सारी विसरून जावू  सुख देवाच्या चरणी वाहूदुःख सारी विसरून जावू
सुख देवाच्या चरणी वाहू,
स्वप्ने उरलेली, नव्या या वर्षी
नव्या नजरेने नव्याने पाहू.

नववर्षाभिनंदन!

पाकळी पाकळी भिजावी अलवार त्या दवानेपाकळी पाकळी भिजावी
अलवार त्या दवाने,
फुलांचेही व्हावे गाणे
असे जावो वर्ष नवे.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

नव्या या वर्षी संस्कृती आपली जपूयानव्या या वर्षी
संस्कृती आपली जपूया,
थोरांच्या चरणी एकदा तरी
मस्तक आपले झुकवूया.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

पुन्हा एक नविन वर्ष पुन्हा एक नवी आशापुन्हा एक नविन वर्ष, पुन्हा एक नवी आशा,
तुमच्या कर्तॄत्वाला पुन्हा एक नवी दिशा,
नवी स्वप्ने, नवी क्षितीजे, सोबत माझ्या नव्या शुभेच्छा!

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

चला या नवीन वर्षाचं स्वागत करूयाचला या नवीन वर्षाचं स्वागत करूया,
जुन्या स्वप्नांना, नव्याने फुलवुया.

नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

गेलं ते वर्ष आणि गेला तो कालगेलं ते वर्ष आणि गेला तो काल,
आता नवीन आशा अपेक्षा घेवून आले २०२३ साल.

नववर्षाभिनंदन!

गतवर्षीच्या फुलाच्या पाकळ्या वेचून घेगतवर्षीच्या फुलाच्या पाकळ्या वेचून घे
भिजलेली आसवे झेलून घे
सुख दुःख झोळीत साठवून घे
आता उधळ हे सारे आकाशी
नववर्षाचा आनंद भरभरून घे.

नववर्षाभिनंदन!

नवीन वर्षात पदार्पण करताना खूप मोठे ध्येय पार करायचे आहेनवीन वर्षात पदार्पण करताना
खूप मोठे ध्येय पार करायचे आहे,
आपणा सर्वांना सोबत घेऊन
काहीतरी नवीन करायचे आहे.

नववर्षाभिनंदन!

वाघ कधी लपून शिकार नाही करतवाघ कधी लपून शिकार नाही करत,
घाबरट लोकं समोरून वार नाही करत,
आम्ही ते आहोत जे नवीन वर्षाचं विश करण्यासाठी,
एक जानेवारीची वाट नाही बघत.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

कोणतंही दुःख कोणतीही उदासी कोणाचंही मन दुखू नये हे नववर्षकोणतंही दुःख कोणतीही उदासी,
कोणाचंही मन दुखू नये हे नववर्ष,
सगळ्यांसाठी घेऊन येऊ भरभरून सुख,
हीच माझी इच्छा आहे मनापासून खूप.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

सरत्या वर्षात झालेल्या चुका विसरून जाण्याचा प्रयत्न करूयासरत्या वर्षात झालेल्या चुका
विसरून जाण्याचा प्रयत्न करूया,
नवीन वर्षात नवे संकल्प करूया.

नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
Categories